Ladislav Nezbeda
ICQ: 436-555-869
E-mail: spagin@centrum.cz
Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 
 
 

Historie

Historie kostela v Třeštině
Jde o stavbu z let 1865-66, ne čistého slohu, nýbrž tak jak bylo zvykem v druhé polovině 19.stol., kdy v jeden celek bylo uplatněno několik architektonických směrů, historizujicích prvků.
Zvýrazněné cimbuří v rozích evokuje hradní architekturu jako výrazové signum. Iniciace začala za starosty obce Hynka Merty v roce 1862.
Základní kámen stavby byl položen 5.7.1863 na místě sešlé kaple při tisíciletém jubileu Cyrila a Metoděje. Stavbu projektoval stavitel Jan Sova z Mohelnice.
Stavba byla dokončena v r. 1866.
Je nutné připomenout, že měla řadu mecenášů z řad movitých i nemovitých obyvatel Třeštiny, že si vyžádala velké pracovní nasazení, kdy se snažili věřící křesťané Třeštiny zhotovit cihly, vypálit je, dovést koňským potahem kamení, dřevo a další materiály, oby snížili náklady. Vždyť nešlo o velkou obec a kostel chtěli mít honosný k oslavě Boha o čem svědčí i monumentální věž svou výškou a provedením. Nešetřili síly ani peníze k realizaci své bohulibé myšlenky. Svěcení nové stavby proběhlo 18.10.1869 děkanem Kašparem ze Zvole.
Mobiliář kostela byl postupně zakoupen. Nese znaky baroka. Hlavní a boční oltář, včetně kazatelny je pro provenience firmy Celler z Olomouce.
Obraz nad retabulem z roku 1917 od akademického malíře Františka Šenara z Olomouce znázorňuje sv. Antonína Paduánského s sv. Floriánem a s Ježíškem uprostřed. V pozadí obrazu je panoráma obce Třeštiny. Náklady na zhotovené obrazu uhradila rodina Tichých.
Křížová cesta je signována autorem "Jansa" pravděpodobně z konce 19. století.
Boční oltáře už neexistují. Byly rovněž zhotoveny firmou Celler z Ol. ve tvaru niky - viz. dobová fotografie.
Plastiky jsou nyní umístěny na dvou konzolách. "Panna Maria" - z řezbářské firmy Celler z Ol. "Srdce Ježíšovo","sv. Jan Nepomucký", "sv. Josef" a dřevěný korpus midijního kříže u portálu kostela od Aloise Martinů ze Štarnova u Šternberka.
Socha Krista nese secesní známky.
Prof. Martinů byl otec Th.Dr. Vojtěcha Martinů, profesora Bohoslovecké fakulty z Olomouci, ketrý zesnul 4.7.1995 v Zábřehu kde je i pohřben.
Varhany byly zakoupeny starší, neznámého původu. Neexistuje záznam odkud byly pořízeny. Určitě jsou ale staršího data než kostel.
Za 1.světové války proběhla rekvizice zvonu. Nahradil jej litinový. 15.6.1930 byly požehnány tři nové. Ty byly opět roku 1942 odebrány k válečným účelům. Byl ponechám pouze jeden, který nese nápis ,, Věnoval Jan Hykrda Třeština".
V roce 1878 byl založen farní hřbitov. Prvním pohřbeným je Josef Wiederman.
Obec Třeština původně náležela do Dubické farnosti, kde pohřbívala své zesnulé. Stavbou fary v r. 1874 byl inkorporován k službě věřícím první kněz P.František Slezák. Zemřel 30.3.1913 - odpočívá ke dni posledního soudu u dominantního kříže hřbitova.
Z farnosti pochází významná osobnost církevního života Th.Dr. Jan Poštulka, profesor bohoslovecké fakulty. Zemřel 7.7.1937 a je pohřben na místním hřbitově.
V roce 1970 proběhla úprava interiéru podle návrhu Františka Peňáze z Hřivnova Újezdu.